Meetplicht CO2-uitstoot voor werkgevers

Verduurzaming van het klimaat en de daarbij behorende vermindering van CO2-uitstoot komen bij veel organisaties steeds hoger op de agenda te staan. Zeker nu in het Klimaatakkoord is opgenomen dat Nederland zal bijdragen aan het verduurzamen van zakelijke en woon-werkmobiliteit. Een onderdeel hiervan is het voorstel voor de Normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit. Wat betekent deze regeling op korte termijn voor jou en welke maatregelen kun je nu al treffen?

Het voorstel in het kort

Heeft jouw organisatie meer dan 100 werknemers? Dan moet je ieder jaar gaan rapporteren over de CO₂-uitstoot van het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van jouw medewerkers. Is deze uitstoot hoger dan de maximumnorm? Dan heb je 4 jaar de tijd om maatregelen te nemen om de CO₂-uitstoot te verlagen. Voor de eerste paar jaar worden organisaties enkel gevraagd om de CO₂-uitstoot te meten. Vanaf 2026 wil het kabinet vervolgens een norm opleggen voor de uitstoot van zakelijke ritten.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Hoewel deze regeling nog in concept is en naar verwachting ingaat op 1 januari 2023, is het verstandig jezelf alvast goed voor te bereiden. Als werkgever zul je namelijk moeten gaan rapporteren over de CO₂-uitstoot voor iedere werkgerelateerde kilometer en zul je moeten bijhouden met welk voertuig die kilometers werden gereden. Kortom, administratief is er flink wat werk aan de winkel. Met onze oplossing TurnRight maken we dit voor jou zo eenvoudig mogelijk. Met behulp van een dashboard krijg jij namelijk zicht op de CO2-uitstoot per gereden rit en de rijstijl van je bestuurders. Door het rijgedrag met onze digitale tools en online trainingen positief te beïnvloeden, helpt TurnRight jou niet alleen om de CO2-uitstoot te meten, maar ook om deze te verminderen. Zo kun jij aantoonbaar voldoen aan de eisen voor de Normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit en draag je direct bij aan een beter milieu én een schoner bedrijf.

Hoe nu verder?

Crossyn heeft een ervaren team van experts die jou graag adviseren op het gebied van de Normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit, de CO2-prestatieladder en ESG-rapportages. Wil je weten wat TurnRight voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met erik.kamps@crossyn.com voor meer informatie.

TurnRight is een oplossing van Crossyn, Smart Profile en Verkeersveiligheid Groep Nederland.

Author: Sanne Heijs