Op weg naar een groen wagenpark

Voor een wagenparkbeheerder is informatie over het wagenpark één van de belangrijkste bedrijfsmiddelen. Wanneer deze informatie op de juiste manier wordt gebruikt, kan het je helpen om je wagenpark te verduurzamen en kosten te verlagen.

Een wereld te winnen met data

Het wagenpark genereert elke dag een enorme hoeveelheid gegevens die jou inzicht zouden kunnen geven in bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van jouw wagenpark, de locatie van je voertuigen en de rijstijl van de bestuurders. Maar hoe zorg je ervoor dat je deze gegevens op de meest efficiënte manier kunt gebruiken? Dat is precies waar onze oplossing TurnRight jou bij helpt. We bieden je een dashboard en een app waarmee je inzicht krijgt in de voor jou meest relevante informatie. Door bestuurders met behulp van onze tools, te helpen om schoner en veiliger te rijden, verminder je de carbon footprint en de brandstofkosten van jouw wagenpark met wel 6 tot 8%.

Direct schakelen en bijsturen

Voor een duurzaam wagenpark is zuinig (en daarmee veilig) rijden dus essentieel. Adequate communicatie is hiervoor van groot belang. Want bestuurders (te) laat feedback geven, is voor niemand zinvol. TurnRight geeft je de tools om snel bij te sturen. Met onze data kun je direct schakelen op basis van feiten in plaats van aannames. Bovendien is jouw inspanning met TurnRight meteen zichtbaar, want schoner rijgedrag resulteert direct in een lagere uitstoot en lagere brandstofkosten.

Op deze manier is een “groen” wagenpark dichterbij dan je denkt en dat draagt bij aan een beter milieu én een gezonder bedrijf!

Het effect van TurnRight

Bron: Europees onderzoek, verricht door Crossyn in samenwerking met o.a. TNO en TU Graz

Voor meer informatie over de mogelijkheden van onze oplossing, download de whitepaper of neem contact met ons op via info@crossyn.com.

Author: Sanne Heijs