Privacybeleid

Met een Connected Car verzamel je interessante gegevens over jezelf en het voertuig waar je in rijdt. Mocht je dat willen, dan kun je die gegevens via de Drivers Portal eenvoudig delen met andere partijen, om gebruik te kunnen maken van de meest innovatieve Services op dit moment.

De gegevens uit de devices in jouw Connected Car en de persoonsgegevens die je zelf aan ons doorgeeft, worden opgeslagen op ons platform. Daar beveiligen wij ze voor jou. Wij vinden jouw privacy uiterst belangrijk en daarom zullen wij deze gegevens altijd heel zorgvuldig behandelen. Daarbij houden wij ons natuurlijk aan de eisen die de privacywetgeving daaraan stelt.

Dit document beschrijft ons privacybeleid. Hierin lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

VOORAF: GOED OM TE WETEN

 • Op de Drivers Portal kun je zelf eenvoudig jouw gegevens beheren. Met het gebruiksvriendelijke swipe-on en swipe-off systeem, kun je de gegevens die jij wil delen zelf doorsturen naar de partijen die jij interessant vindt. Zo kun je profiteren van kortingen en van de meest innovatieve Services, die speciaal op jou zijn toegesneden. En ben je van gedachten veranderd? Dan kun je er even gemakkelijk zelf weer voor zorgen dat jouw gegevens niet meer worden gedeeld.
 • De persoonsgegevens die je aan ons hebt doorgegeven kun je zelf inzien en (zo nodig) aanpassen via de Drivers Portal. Heb je jouw persoonsgegevens gedeeld met een aanbieder van een bepaalde Service? Dan kun je deze gegevens inzien in de (mobiele) applicatie die de aanbieder daarvoor heeft ontwikkeld. Wij ontwikkelen zelf geen (mobiele) applicaties waarin de gegevens die we verzamelen uit jouw Connected Car zichtbaar worden gemaakt. Wel bieden wij jou het platform en de mogelijkheid om die gegevens te delen, zodat jij daar optimaal gebruik van kunt maken. Wil je jouw persoonsgegevens toch via ons inzien, corrigeren of verwijderen, wil je meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens, of wil je een kopie van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar privacy@crossyn.com. Voor jouw eigen veiligheid kunnen wij je in dat geval vragen je te identificeren. Let op: door ons verwijderde gegevens kunnen niet meer worden hersteld!
 • Wil je geen gebruik meer maken van onze diensten? Je kunt jouw account altijd zelf verwijderen via de Drivers Portal (onder ‘Mijn Account’). Jouw persoonsgegevens worden dan automatisch verwijderd en kunnen daarna niet meer worden hersteld! Vergeet niet de devices uit jouw auto te halen!

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ VOOR JOU EN WAAROM?

1.1 ACCOUNTGEGEVENS EN GEGEVENS DIE JE ZELF AAN ONS DOORGEEFT

 1. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben we een aantal gegevens van je nodig. Om een account voor je te kunnen aanmaken en om jouw account veilig te kunnen (laten) koppelen aan jouw voertuig en de daarin geïnstalleerde devices, verwerken wij de volgende gegevens:
  • Naam
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Taal
  • Land
  • E-mailadres (gebruikersnaam)
  • Telefoonnummer (mobiel)
  • Wachtwoord
  • Voertuigidentificatienummer (VIN)
  • IMEI-nummer van het ‘Redstone’ device
  • MAC-adres van het ‘Observer’ device (als deze is meegeleverd)
  • Driver-ID
  • Vehicle-ID
  • Device-ID
  • Statische voertuiginformatie (zoals het merk, model, type en bouwjaar van het voertuig), verkregen uit een externe databron (RDC) op basis van het VIN.

Het verwerken van deze persoonsgegevens is nodig om je onze diensten te kunnen verlenen.

 1. Als je contact met ons opneemt (bijvoorbeeld door het contactformulier op onze website in te vullen), verwerken wij de door jou aan ons doorgegeven gegevens om je goed van dienst te kunnen zijn.
 2. De hierboven genoemde gegevens worden bewaard zo lang zij nodig zijn om onze diensten aan jou te kunnen leveren en om eventuele vragen na afloop van de dienstverlening te kunnen beantwoorden.

1.2 GEGEVENS AFKOMSTIG UIT DE DEVICES IN JOUW CONNECTED CAR

 1. Wij verwerken voor jou ook de gegevens die afkomstig zijn uit de devices in jouw Connected Car, zodat jij deze op ieder moment kunt delen met andere partijen om optimaal te profiteren van de Services die zij je te bieden hebben. Via de devices kunnen we, afhankelijk van jouw Connected Car, bijvoorbeeld de volgende gegevens verzamelen:
  • Locatiegegevens van jouw voertuig;
  • Gegevens over jouw gebruik van het voertuig (zoals de snelheid in km/u, acceleratie en deceleratie (door ons berekend op basis van tijd en snelheid), de gaskleppositie, g-krachten, de status van het rempedaal (ingedrukt, losgelaten), de status van de handrem (ingedrukt, losgelaten), het toerental en de positie van de versnellingspook, voor zover jouw voertuig beschikt over de daarvoor benodigde sensoren. Om deze gegevens in context te plaatsen kunnen wij ze combineren met informatie over de buitentemperatuur, weersomstandigheden, het type wegdek en de maximum toegestane snelheid, verkregen uit externe databronnen. Daarnaast kunnen wij op basis van de gereden snelheid, maximum toegestane snelheid, acceleratie en deceleratie scores berekenen voor het rijgedrag);
  • (Technische) voertuiggegevens (zoals de accuspanning, het brandstofniveau, de koelvloeistoftemperatuur, foutcodes (DTCs), de gereden afstand sinds de laatste foutcodes (DTCs) zijn verwijderd en de gereden afstand met een storingslampje aan, voor zover jouw voertuig beschikt over de daarvoor benodigde sensoren).

De gegevens die afkomstig zijn uit de devices, worden door ons verwerkt zodat jij ze eenvoudig kunt delen met de aanbieder van een Service die jij interessant vindt, en om die Service speciaal op jou te kunnen toesnijden. Zo kun je altijd gebruik maken van Services die perfect passen bij jouw situatie! Het verwerken van deze persoonsgegevens is dus noodzakelijk voor een goede uitvoering van de met jou overeengekomen dienstverlening. De gegevens worden versleuteld opgeslagen en gekoppeld aan een pseudo-id. Jouw gegevens zijn dus altijd goed beveiligd en gepseudonimiseerd.

 1. De hierboven genoemde gegevens worden bewaard voor zo lang zij nodig zijn om onze diensten of de door jou gekozen Services te kunnen leveren en om eventuele vragen na afloop van de dienstverlening te kunnen beantwoorden.

1.3 GEBRUIK VAN GEGEVENS VOOR OVERIGE DOELEINDEN

 1. De onder 1.1 en 1.2 genoemde gegevens kunnen door ons ook gebruikt worden om onze diensten te verbeteren en verder te ontwikkelen. Enkel de door ons aangewezen medewerkers krijgen toegang tot deze gegevens, in gepseudonimiseerde vorm, en kunnen ze analyseren om ze te vergelijken met andere gegevens, bepaalde trends te ontdekken, nieuwe inzichten te verkrijgen, en om problemen op te lossen en in de toekomst te voorkomen. De toegang wordt gelogd en wij hebben een intern toegangsbeleid opgesteld waar de door ons aangewezen medewerkers zich aan moeten houden. Wil je niet dat we jouw gegevens gebruiken om onze diensten te verbeteren en verder te ontwikkelen, dan kun je dit altijd aan ons doorgeven via privacy@crossyn.com.

De hiervoor genoemde gegevens worden door ons ook gebruikt om administratieve en dienstverlenende taken naar behoren te kunnen verrichten (bijvoorbeeld om samen met jou problemen op te lossen), en om back-ups te maken. Dit is noodzakelijk voor een goede uitvoering van de met jou overeengekomen dienstverlening.

Voorts gebruiken wij de gegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten.

 1. Daarnaast kunnen wij geanonimiseerde en geaggregeerde data (zoals de gemiddelde reistijd van alle berijders met een Connected Car) gebruiken ten behoeve van analysedoeleinden.

2. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. Wij verwerken jouw gegevens zodat jij ze op ieder moment kunt delen met de derde partijen die jij interessant vindt. We sturen jouw persoonsgegevens niet op eigen initiatief door aan anderen. Dat doen wij alleen als jij er zelf voor hebt gekozen om jouw gegevens te delen met een aanbieder van een bepaalde Service. Die keuze kun je eenvoudig zelf maken met het swipe-on en swipe-off systeem op de Drivers Portal. In het geval je ervoor kiest jouw gegevens door te sturen, worden alleen de voor die Service benodigde gegevens, zoals aangegeven op de Drivers Portal, doorgestuurd aan de door jou gekozen aanbieder. Je hebt dus volledig zelf in de hand welke gegevens er doorgestuurd worden! En ben je van gedachten veranderd? Dan kun je er even gemakkelijk zelf weer voor zorgen dat jouw gegevens niet meer worden gedeeld. Houd er echter wel rekening mee dat de gegevens die je in een bepaalde periode hebt gedeeld ook later nog door de betreffende aanbieder kunnen worden geraadpleegd!
 2. Wij verlangen van de aanbieders op de Drivers Portal dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan, maar nadat de gegevens aan een bepaalde aanbieder zijn doorgestuurd, hebben wij helaas geen invloed meer op hoe de betreffende aanbieder met die gegevens omgaat. Neem het privacybeleid van die aanbieder daarom altijd zorgvuldig door.
 3. In aanvulling op hetgeen hierboven is omschreven in onderdeel a, zullen jouw gegevens ook kunnen worden doorgestuurd als:
 • een aan ons gelieerde partij (zoals Crosscience B.V.) of een externe opdrachtnemer de gegevens verwerkt in opdracht van ons, waarbij de bescherming van de gegevens en de nakoming van de privacywetgeving en dit privacybeleid worden gewaarborgd door middel van een onderliggende verwerkersovereenkomst;
 • wij (in een uitzonderlijk geval) op grond van een wettelijke verplichting, gerechtelijk bevel of op vordering van een daartoe bevoegde instantie naar ons redelijke oordeel verplicht zijn om de gegevens door te sturen. In dat geval verstrekken wij nooit meer gegevens dan strikt noodzakelijk. Indien mogelijk en toegestaan brengen wij jou van een dergelijke verplichting op de hoogte;
 • er sprake is van een verkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis waar de gegevens deel uitmaken van de overdraagbare gegevens. Indien zich zo’n situatie voordoet, stellen wij jou daar tijdig van op de hoogte, zodat jij jouw privacyvoorkeuren kunt aanpassen als je dat wil.

3. BEVEILIGING

 1. De gegevens die afkomstig zijn uit de devices in jouw Connected Car worden verzameld en verwerkt met behulp van devices en processen die geschikt zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de data te waarborgen.
 2. De gegevens uit de devices in jouw Connected Car, jouw accountgegevens en de persoonsgegevens die je zelf aan ons doorgeeft, worden opgeslagen op ons platform. Wij nemen de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus, en hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ons platform te beveiligen en jouw gegevens te beschermen tegen bijvoorbeeld verlies of misbruik. Wij houden ons niet alleen aan de eisen die de privacywetgeving stelt, maar ook aan de normen van ISO 27001. Jouw gegevens worden gekoppeld aan een pseudo-id en versleuteld met hoogwaardige encryptiesoftware. Bovendien worden de gegevens afkomstig uit de devices niet verstuurd via het internet, maar via een beveiligd private network. Van tijd tot tijd evalueren wij de genomen maatregelen en passen wij deze aan, aan de stand van de techniek.

4. OVERIGE BEPALINGEN

 1. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites of diensten van derden, die door middel van links met onze dienst verbonden zijn. Wij verlangen van de aanbieders op de Drivers Portal dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan, maar dat kunnen wij niet garanderen. Wij raden je daarom aan het privacybeleid van deze partijen goed door te lezen voordat je gebruik maakt van hun websites of diensten.
 2. Wij slaan jouw gegevens niet op in, en geven jouw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie.
 3. Als je vindt dat wij jouw persoonsgegevens verwerken op een manier die in strijd is met de privacywet, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hoe je een klacht moet indienen.
 4. Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Op onze website kun je altijd het meest recente privacybeleid terugvinden. Als wij belangrijke wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid, zullen wij jou daar vooraf van op de hoogte brengen. Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 16 januari 2019.

Contactgegevens Crossyn

Crossyn Automotive B.V.

Fraterstraat 22
5041 DL Tilburg
E: privacy@crossyn.com
T: (+31) (0)85 015 0041