Met een Connected Car verzamel je interessante gegevens over jezelf en het voertuig waar je in rijdt. Mocht je dat willen, dan kun je die gegevens via het swipe-on en swipe-off systeem van Crossyn eenvoudig delen met andere partijen, om gebruik te kunnen maken van aangeboden services.

 

De gegevens uit de Connected Car en de persoonsgegevens die je zelf aan ons doorgeeft, worden opgeslagen op ons platform. Daar beveiligen wij ze voor jou. Wij vinden jouw privacy uiterst belangrijk en daarom zullen wij deze gegevens altijd heel zorgvuldig behandelen. Daarbij houden wij ons natuurlijk aan de eisen die de privacywetgeving daaraan stelt.

 

Dit document beschrijft ons privacybeleid. Hierin lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

 

Vooraf: goed om te weten!

 • Je kunt zelf eenvoudig jouw gegevens beheren. Met het gebruiksvriendelijke swipe-on en swipe-off systeem in zowel de Drivers portal als in apps, kun je de gegevens die jij wil delen zelf doorsturen naar de partijen die jou diensten leveren. Wil je jouw gegevens niet meer delen? Dan kun je er even gemakkelijk zelf weer voor zorgen dat jouw gegevens niet meer worden gedeeld.
 • De persoonsgegevens die je aan ons hebt doorgegeven kun je zelf inzien en (zo nodig) aanpassen via de Drivers portal of via een app. Crossyn biedt jou het platform en de mogelijkheid om gegevens te delen, zodat jij daar optimaal gebruik van kunt maken. Wil je jouw persoonsgegevens toch via ons inzien, corrigeren of verwijderen, wil je meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens, of wil je een kopie van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar privacy@crossyn.com. Voor jouw eigen veiligheid kunnen wij je in dat geval vragen je te identificeren. Let op: door ons verwijderde gegevens kunnen niet meer worden hersteld!
 • Wil je geen gebruik meer maken van onze diensten? Je kunt jouw account altijd zelf verwijderen via de Drivers portal of via de Crossyn app. Jouw persoonsgegevens worden dan automatisch verwijderd en kunnen daarna niet meer worden hersteld!

 

1. welke persoonsgegevens verwerken wij voor jou en waarom?

1.1 ACCOUNTGEGEVENS EN GEGEVENS DIE JE ZELF AAN ONS DOORGEEFT

 1. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben we een aantal gegevens van je nodig. Om een account voor je te kunnen aanmaken en om jouw account veilig te kunnen (laten) koppelen aan jouw voertuig en de eventueel daarin geïnstalleerde devices, verwerken wij de volgende gegevens:
  • Naam*
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Taal
  • Land
  • E-mailadres (gebruikersnaam)*
  • Telefoonnummer (mobiel)*
  • Wachtwoord*
  • Voertuigidentificatienummer (VIN)
  • IMEI-nummer van het ‘Redstone’ device (als deze is meegeleverd)
  • MAC-adres van het ‘Observer’ device (als deze is meegeleverd)
  • Driver-ID*
  • Vehicle-ID*
  • Device-ID
  • Statische voertuiginformatie (zoals het merk, model, type, bouwjaar, euroclassificatie en brandstoftype van het voertuig).

Het verwerken van deze persoonsgegevens is nodig om je onze diensten te kunnen verlenen. De gegevens die zijn aangeduid met een sterretje (*) hebben wij altijd nodig om onze diensten te kunnen verlenen. Gegevens die niet zijn aangeduid met een sterretje zijn in sommige gevallen vereist, bijvoorbeeld als de partij waarvan jij een service afneemt ze nodig heeft om die service aan jou te verlenen.

 1. Als je contact met ons opneemt (bijvoorbeeld door het contactformulier op onze website in te vullen), verwerken wij de door jou aan ons doorgegeven gegevens om je goed van dienst te kunnen zijn.
 2. De hierboven genoemde gegevens worden bewaard zo lang zij nodig zijn om onze diensten aan jou te kunnen leveren en om eventuele vragen na afloop van de dienstverlening te kunnen beantwoorden.

1.2 GEGEVENS AFKOMSTIG UIT DE CONNECTED CAR

 1. Wij verwerken voor jou ook de gegevens die afkomstig zijn uit de Connected Car, zodat jij deze op ieder moment kunt delen met gewenste partijen. Met de Connected Car kunnen we indien beschikbaar, bijvoorbeeld de volgende gegevens verzamelen:
  • Locatiegegevens van jouw voertuig;
  • Gegevens over jouw gebruik van het voertuig (zoals de snelheid in km/u, acceleratie en deceleratie (door ons berekend op basis van tijd en snelheid), de gaskleppositie, g-krachten, de status van het rempedaal (ingedrukt, losgelaten), de status van de handrem (ingedrukt, losgelaten), het toerental en de positie van de versnellingspook, voor zover jouw voertuig beschikt over de daarvoor benodigde sensoren. Om deze gegevens in context te plaatsen kunnen wij ze combineren met informatie over de buitentemperatuur, weersomstandigheden, het type wegdek en de maximum toegestane snelheid, verkregen uit externe databronnen. Daarnaast kunnen wij op basis van de gereden snelheid, maximum toegestane snelheid, acceleratie en deceleratie scores berekenen voor het rijgedrag en CO2);
  • (Technische) voertuiggegevens (zoals de accuspanning, state of charge, het brandstofniveau, de koelvloeistoftemperatuur, foutcodes (DTCs), de gereden afstand sinds de laatste foutcodes (DTCs) zijn verwijderd en de gereden afstand met een storingslampje aan, voor zover jouw voertuig beschikt over de daarvoor benodigde sensoren).

De tripgegevens die door jou worden gegenereerd, worden door ons verwerkt zodat jij ze eenvoudig kunt delen met de aanbieder van een service die jij afneemt, en om die service speciaal op jou te kunnen toesnijden. Het verwerken van deze persoonsgegevens is dus noodzakelijk voor een goede uitvoering van de dienstverlening. De gegevens worden versleuteld opgeslagen en gekoppeld aan een pseudo-id. Jouw gegevens zijn dus altijd goed beveiligd en gepseudonimiseerd.

 1. De hierboven genoemde gegevens worden bewaard voor zo lang zij nodig zijn om onze diensten of de door jou gekozen services te kunnen leveren en om eventuele vragen na afloop van de dienstverlening te kunnen beantwoorden.

1.3 GEBRUIK VAN GEGEVENS VOOR OVERIGE DOELEINDEN

 1. De onder 1.1 en 1.2 genoemde gegevens kunnen door ons ook gebruikt worden om onze diensten te verbeteren en verder te ontwikkelen. Enkel de door ons aangewezen medewerkers krijgen toegang tot deze gegevens, in gepseudonimiseerde vorm, en kunnen ze analyseren om ze te vergelijken met andere gegevens, bepaalde trends te ontdekken, nieuwe inzichten te verkrijgen, en om problemen op te lossen en in de toekomst te voorkomen. De toegang wordt gelogd en wij hebben een intern toegangsbeleid opgesteld waar de door ons aangewezen medewerkers zich aan moeten houden. Wil je niet dat we jouw gegevens gebruiken om onze diensten te verbeteren en verder te ontwikkelen, dan kun je dit altijd aan ons doorgeven via privacy@crossyn.com.

De hiervoor genoemde gegevens worden door ons ook gebruikt om administratieve en dienstverlenende taken naar behoren te kunnen verrichten (bijvoorbeeld om samen met jou problemen op te lossen), en om back-ups te maken. Dit is noodzakelijk voor een goede uitvoering van de met jou overeengekomen dienstverlening.

Voorts gebruiken wij de gegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten.

 1. Daarnaast kunnen wij geanonimiseerde en geaggregeerde data (zoals de gemiddelde reistijd van alle berijders met een Connected Car) gebruiken ten behoeve van analysedoeleinden.

 

2. delen van persoonsgegevens

 1. Wij verwerken jouw gegevens zodat jij ze op ieder moment kunt delen met de derde partijen. We sturen jouw persoonsgegevens niet op eigen initiatief door aan anderen. Dat doen wij alleen als jij er zelf voor hebt gekozen om jouw gegevens te delen met een aanbieder van een bepaalde service. Die keuze kun je eenvoudig zelf maken met het swipe-on en swipe-off systeem in de app of in de Drivers portal. In het geval je ervoor kiest jouw gegevens door te sturen, worden alleen de voor die service benodigde gegevens, zoals aangegeven in de app of op de Drivers portal, doorgestuurd aan de door jou gekozen aanbieder. Je hebt dus volledig zelf in de hand welke gegevens er doorgestuurd worden! En ben je van gedachten veranderd? Dan kun je er even gemakkelijk zelf weer voor zorgen dat jouw gegevens niet meer worden gedeeld. Houd er echter wel rekening mee dat de gegevens die je in een bepaalde periode hebt gedeeld ook later nog door de betreffende aanbieder kunnen worden geraadpleegd!
 2. Wij verlangen van de aanbieders dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan, maar nadat de gegevens aan een bepaalde aanbieder zijn doorgestuurd, hebben wij helaas geen invloed meer op hoe de betreffende aanbieder met die gegevens omgaat. Neem het privacybeleid van die aanbieder daarom altijd zorgvuldig door.
 3. In aanvulling op hetgeen hierboven is omschreven in onderdeel a, zullen jouw gegevens ook kunnen worden doorgestuurd als:
 • een aan ons gelieerde partij of een externe opdrachtnemer de gegevens verwerkt in opdracht van ons, waarbij de bescherming van de gegevens en de nakoming van de privacywetgeving en deze privacyverklaring worden gewaarborgd door middel van een onderliggende verwerkersovereenkomst;
 • wij (in een uitzonderlijk geval) op grond van een wettelijke verplichting, gerechtelijk bevel of op vordering van een daartoe bevoegde instantie naar ons redelijke oordeel verplicht zijn om de gegevens door te sturen. In dat geval verstrekken wij nooit meer gegevens dan strikt noodzakelijk. Indien mogelijk en toegestaan brengen wij jou van een dergelijke verplichting op de hoogte;
 • er sprake is van een verkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis waar de gegevens deel uitmaken van de overdraagbare gegevens. Indien zich zo’n situatie voordoet, stellen wij jou daar tijdig van op de hoogte, zodat jij jouw privacyvoorkeuren kunt aanpassen als je dat wil.

 

3. beveiliging

 1. De gegevens die door jou worden gegeneerd met de Connected Car worden verzameld en verwerkt met behulp van processen die geschikt zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de data te waarborgen.
 2. De tripgegevens die door jou worden gegeneerd met de Connected Car, jouw accountgegevens en de persoonsgegevens die je zelf aan ons doorgeeft, worden opgeslagen op ons platform. Wij nemen de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus, en hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ons platform te beveiligen en jouw gegevens te beschermen tegen bijvoorbeeld verlies of misbruik. Wij houden ons niet alleen aan de eisen die de privacywetgeving stelt, maar ook aan de normen van ISO 27001. Jouw gegevens worden gekoppeld aan een pseudo-id en versleuteld met hoogwaardige encryptiesoftware. Bovendien worden de gegevens afkomstig uit de devices niet verstuurd via het internet, maar via een beveiligd private network. Van tijd tot tijd evalueren wij de genomen maatregelen en passen wij deze aan, aan de stand van de techniek.

 

4. overige bepalingen

 1. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden, die door middel van links met onze dienst verbonden zijn. Wij verlangen van de aanbieders van services dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan, maar dat kunnen wij niet garanderen. Wij raden je daarom aan de privacyverklaring van deze partijen goed door te lezen voordat je gebruik maakt van hun websites of diensten.
 2. Wij slaan jouw gegevens niet op in, en geven jouw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie.
 3. Als je vindt dat wij jouw persoonsgegevens verwerken op een manier die in strijd is met de privacywet, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hoe je een klacht moet indienen.
 4. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op onze website kun je altijd de meest recente privacyverklaring terugvinden. Als wij belangrijke wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring, zullen wij jou daar vooraf van op de hoogte brengen.

 

Contactgegevens Crossyn

Crossyn B.V.

E: privacy@crossyn.com

T: (+31) (0)85 015 0041