Een wagenpark zonder stuur

Tilburg, 5 december 2019

Er zijn problemen met de verzekerbaarheid van de zakelijke wagenparken en de leasemarkt. De markt is voor verzekeraars al jaren onrendabel, met als gevolg dat de wagenparkbeheerder de premie jaarlijks fors ziet stijgen. Het lijkt op een reis zonder eindbestemming, we zijn momenteel aan het rijden zonder stuur. Het is noodzaak dat we eens afremmen, stoppen met waar we al jaren mee bezig zijn. De situatie eens analyseren en bijsturen waar nodig. Want hoe zorg je er als wagenpark nu voor dat er minder schade gereden wordt? Er brandstof wordt bespaard en de premie niet stijgt maar wordt verlaagd?

Uit recente cijfers van een groot leasebedrijf blijkt dat bij de meerderheid van de ongelukken waarbij zakelijke rijders betrokken zijn, het gaat om een kop-staart-botsing. Daarnaast wordt er vaak schade gereden door het niet verlenen van voorrang. Dit alles schetst een duidelijk beeld van het rijgedrag van een zakelijke rijder. Het rijgedrag is dan ook hetgeen waar op gefocust kan worden.

Met behulp van telematica technologie kan een wagenpark het rijgedrag van haar werknemers analyseren. Aan de hand van deze inzichten kan men zich richten op proactieve coaching en het geven van feedback. Het bieden van coaching zorgt vaak voor een veiligere en slimmere rijstijl van de werknemer. Door als wagenpark verzekeraars inzage te geven in rijperformance kan een transparant gesprek worden gevoerd over passende premies. Een passende premie is uiteraard interessant maar hier stopt het voordeel niet. Het coachen van goed rijgedrag zorgt voor een vermindering van schadegevallen, een besparing van brandstoffen, minder onderhoud en een verlagi­ng van de CO2-uitstoot.  

Gamification, de toepassing van spelelementen en spelprincipes, kan worden gebruikt om betrokkenheid van werknemers te vergroten. Over betrokkenheid gesproken, de AVG formuleert gronden waaraan moet worden voldaan om persoonsgegevens te kunnen delen met derden. Toestemming is er daar één van.  Bij Crossyn is de berijder, vaak de werknemer, daarom te allen tijde in control. De werknemer bepaalt zelf met een swipe-on swipe-off module of zij locatiedata wel of niet vrijgeeft.

Crossyn wil wagenparken het stuur terug geven, om zelf de bestemming te bepalen.
Om samen met hen af te remmen en bij te sturen, de verkeersveiligheid te verbeteren maar ook simpelweg de kosten, brandstof en de CO2-uitstoot te verlagen. Want laten we eerlijk zijn, dat is toch uiteindelijk het doel van elke wagenparkbeheerder?

Auteur: Sanne Heijs 

SHARE ON SOCIAL

Terug naar News & Info