PRIVACYBELEID


Met een Connected Car verzamel je interessante gegevens over jezelf en het voertuig waar je in rijdt. Mocht je dat willen, dan kun je die gegevens via de Drivers Portal eenvoudig delen met andere partijen, om gebruik te kunnen maken van de meest innovatieve Services op dit moment.

De gegevens uit het device in jouw Connected Car en de persoonsgegevens die je zelf aan ons doorgeeft, worden opgeslagen op ons platform. Daar beveiligen wij ze voor jou. Wij vinden jouw privacy uiterst belangrijk en daarom zullen wij deze gegevens altijd heel zorgvuldig behandelen. Daarbij houden wij ons natuurlijk aan de eisen die de privacywetgeving daaraan stelt.

Dit document beschrijft ons privacybeleid. Hierin lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

VOORAF: GOED OM TE WETEN!

-        Op de Drivers Portal kun je zelf eenvoudig jouw gegevens beheren. Met het gebruiksvriendelijke swipe-on en swipe-off systeem, kun je de gegevens die jij wil delen eenvoudig zelf doorsturen naar partijen die jij interessant vindt. Zo kun je profiteren van kortingen en van de meest innovatieve Services, die speciaal op jou zijn toegesneden. En ben je van gedachten veranderd? Dan kun je er even gemakkelijk zelf weer voor zorgen dat jouw gegevens niet meer worden gedeeld.

-        Een groot deel van jouw gegevens kun je zelf inzien en corrigeren via de Drivers Portal. Daar kun je ook eenvoudig jouw privacyvoorkeuren aanpassen. Dat mag je doen zo vaak jij wil. Wil je andere persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen, dan kun je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar privacy@crossyn.com. Let op: door ons verwijderde gegevens kunnen niet meer worden hersteld!

-        Wil je geen gebruik meer maken van onze diensten? Je kunt jouw account altijd zelf verwijderen via de Drivers Portal (onder ‘Mijn Account’). Let er wel op dat het device (geanonimiseerde) voertuiggegevens blijft versturen naar ons platform als je deze in je auto laat zitten!

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ VOOR JOU?

1.1 GEGEVENS DIE JE ZELF AAN ONS DOORGEEFT

a.      Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben we een aantal gegevens van je nodig. Om een account voor je te kunnen aanmaken en om jouw voertuig veilig aan jou te kunnen koppelen, vragen wij je tijdens de registratie om de volgende gegevens:

-        Naam *

-        Adres

-        Geboortedatum

-        Geslacht

-        Taal

-        E-mailadres *

-        Telefoonnummer (mobiel) *

-        ID/paspoortnummer (niet het Burger Service Nummer) *

De gegevens die hierboven met een sterretje zijn aangeduid, hebben wij nodig om zeker te weten dat het juiste voertuig aan de juiste persoon wordt gekoppeld. De overige gegevens zijn niet noodzakelijk, maar wel handig, bijvoorbeeld om je in de juiste taal te kunnen aanspreken. Let op: nadat jouw voertuig door de werkplaats aan jou is gekoppeld, zijn alleen jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer nog maar noodzakelijk, bijvoorbeeld om in te loggen en contact op te kunnen nemen over belangrijke veranderingen. Als je dat wil, kun je alle andere gegevens die je tijdens de registratie hebt ingevuld, na dat moment dus weer verwijderen via de Drivers Portal (onder ‘Mijn Account’).

b.      Als je contact met ons opneemt (bijvoorbeeld door het contactformulier op onze website in te vullen), verwerken wij de door jou aan ons doorgegeven gegevens om je goed van dienst te kunnen zijn.

c.       De hierboven genoemde gegevens worden bewaard zo lang zij nodig zijn om onze diensten aan jou te kunnen leveren en om eventuele vragen na afloop van de dienstverlening te kunnen beantwoorden.

1.2 GEGEVENS AFKOMSTIG UIT HET DEVICE IN JE CONNECTED CAR

a.      Wij verwerken voor jou ook de gegevens die afkomstig zijn uit het device in jouw Connected Car, zodat jij optimaal kunt profiteren van de diensten en Services van ons of van een van de aanbieders op de Drivers Portal. Uit het device kunnen bijvoorbeeld de volgende gegevens worden gehaald:

-        (Technische) voertuiggegevens voertuiggegevens (zoals de bandenspanning, de temperatuur van de koelvloeistof en het brandstofpeil), voor zover jouw voertuig beschikt over de daarvoor benodigde sensoren. Ook leggen we jouw Voertuig Identificatie Nummer (VIN) vast als jouw voertuig dit uitgeeft;

-        Locatiegegevens van jouw voertuig;

-        Gegevens over jouw gebruik van het voertuig, zoals snelheid, acceleratie en remgedrag;

-        Gegevens die duiden op storingen (storingscodes).

De gegevens die afkomstig zijn uit het device, worden door ons verwerkt zodat jij ze eenvoudig kunt delen met de aanbieder van een Service die jij interessant vindt, en om die Service speciaal op jou te kunnen toesnijden. Zo kun je altijd gebruik maken van Services die perfect passen bij jouw situatie! De gegevens worden versleuteld opgeslagen en gekoppeld aan een pseudo-id. Jouw gegevens zijn dus altijd goed beveiligd en geanonimiseerd.

b.      De hierboven genoemde gegevens worden bewaard voor zo lang zij nodig zijn om de door jou gekozen diensten of Services te kunnen leveren en om eventuele vragen na afloop van de dienstverlening te kunnen beantwoorden.

1.3 GEBRUIK VAN GEGEVENS VOOR OVERIGE DOELEINDEN

a.      De onder 1.1 en 1.2 genoemde gegevens kunnen door ons ook gebruikt worden om onze diensten te verbeteren en verder te ontwikkelen, administratieve taken naar behoren te kunnen verrichten en te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten.

b.      Daarnaast kunnen wij geanonimiseerde data (zoals de gemiddelde reistijd van alle berijders met een Connected Car) gebruiken ten behoeve van analysedoeleinden.

2. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

a.      Jouw gegevens worden niet aan anderen doorgestuurd, tenzij je er zelf voor hebt gekozen om jouw gegevens te delen met een aanbieder van een bepaalde Service. Dat doe je eenvoudig zelf met het swipe-on en swipe-off systeem op de Drivers Portal. In het geval je ervoor kiest jouw gegevens door te sturen, worden alleen de voor die Service benodigde gegevens, zoals aangegeven op de Drivers Portal, doorgestuurd aan de door jou gekozen aanbieder. Je hebt dus volledig zelf in de hand welke gegevens er doorgestuurd worden! En ben je van gedachten veranderd? Dan kun je er even gemakkelijk zelf weer voor zorgen dat jouw gegevens niet meer worden gedeeld.

b.      Wij verlangen van de aanbieders op de Drivers Portal dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan, maar nadat de gegevens aan een bepaalde aanbieder zijn doorgestuurd, hebben wij helaas geen invloed meer op hoe de betreffende aanbieder met die gegevens omgaat. Neem het privacybeleid van die aanbieder daarom altijd zorgvuldig door.

c.       In aanvulling op hetgeen hierboven is omschreven in onderdeel a, zullen jouw gegevens ook kunnen worden doorgestuurd als:

-        een aan ons gelieerde partij of een externe opdrachtnemer de gegevens verwerkt in opdracht van ons, waarbij de bescherming van de gegevens en de nakoming van de privacywetgeving wordt gewaarborgd door middel van een onderliggende bewerkersovereenkomst;

-        wij (in een uitzonderlijk geval) op grond van een wettelijke verplichting, gerechtelijk bevel of op vordering van een daartoe bevoegde instantie verplicht zijn om de gegevens door te sturen. In dat geval verstrekken wij nooit meer gegevens dan strikt noodzakelijk. Indien mogelijk en toegestaan brengen wij jou van een dergelijke verplichting op de hoogte;

-        er sprake is van een verkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis waar de gegevens deel uit maken van de overdraagbare gegevens. Indien zich zo’n situatie voordoet, stellen wij jou daar tijdig van op de hoogte, zodat jij jouw privacyvoorkeuren kunt aanpassen als je dat wil.

3. BEVEILIGING

a.      De gegevens die afkomstig zijn uit het device in jouw Connected Car worden verzameld en verwerkt met behulp van devices en processen die geschikt zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de data te waarborgen.

b.      De gegevens uit het device in jouw Connected Car en de persoonsgegevens die je zelf aan ons doorgeeft, worden opgeslagen op ons platform. Wij nemen de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus, en hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ons platform te beveiligen en jouw gegevens te beschermen tegen verlies of misbruik. Wij houden ons niet alleen aan de eisen die de privacywetgeving stelt, maar ook aan de normen van ISO 27001. Jouw gegevens worden gekoppeld aan een pseudo-id en versleuteld met hoogwaardige encryptiesoftware. Bovendien worden de gegevens afkomstig uit het device niet verstuurd via het internet, maar via een beveiligd private network. Van tijd tot tijd evalueren wij de genomen maatregelen en passen wij deze aan, aan de stand van de techniek.

4. OVERIGE BEPALINGEN

1.        Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites of diensten van derden, die door middel van links met onze dienst verbonden zijn. Wij verlangen van de aanbieders op de Drivers Portal dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan, maar dat kunnen wij niet garanderen. Wij raden je daarom aan het privacybeleid van deze partijen goed door te lezen voordat je gebruik maakt van hun websites of diensten.

2.        Wij slaan jouw gegevens niet op in, en geven jouw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie.

3.        Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Op onze website kun je altijd het meest recente privacybeleid terugvinden. Als wij belangrijke wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid, zullen wij jou daar vooraf van op de hoogte brengen. Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 1 januari 2018.

CONTACTGEGEVENS CROSSYN

Crossyn Automotive B.V.

Burgemeester Brokxlaan 12

5041 SB Tilburg

E: privacy@crossyn.com

T: (+31) (0)85 015 0041