Telematica: een risicoloze investering

Een nieuw jaar brengt nieuwe trends met zich mee, ook op het vlak van wagenparkbeheer. Zo merken we al een aantal jaren dat telematica een steeds grotere rol speelt binnen de vlotenmarkt. Uit het Europese Fleet Technology Trends Report 2022, dat ABI Research uitvoerde in opdracht van Verizon Connect, blijkt hoe groot de impact is van datagedreven oplossingen.

Europese Fleet Technology Trends Report 2022

De enquête is ingevuld door meer dan 1.350 Europese wagenparkbeheerders, directieleden en andere professionals in 10 landen, waaronder Nederland. Daaruit bleek dat vorig jaar in maar liefst 68% van de wagenparken gebruik werd gemaakt van GPS-tracking technologie. Dit toont aan dat deze technologie een geaccepteerde en groeiende oplossing biedt voor Europese wagenparkbeheerders. De toepassing van GPS-tracking technologie leidt volgens het rapport tot lagere brandstofkosten, minder ongevallen en een hogere productiviteit. 43% Van de respondenten gaf aan dat de technologie leidde tot een vermindering van het aantal ongevallen, resulterend in gemiddeld 15% lagere incidentkosten.

De belangrijkste resultaten op het gebied van kostenbesparing samengevat in een sprekende grafiek:

Return on investment

Verder is uit het onderzoek gebleken dat er een duidelijk verband bestaat tussen het gebruik van GPS-tracking technologie voor het realiseren van return on investment (ROI) en het verbeteren van de klantenservice. 74% Van de respondenten is van mening dat het gebruik van telematica ‘zeer’ en ‘extreem’ voordelig is voor hun organisatie en hen zelfs een concurrentievoordeel oplevert. 86% Van diezelfde respondenten meldt een investering in GPS-tracking technologie binnen een jaar te hebben terugverdiend, in bijna de helft van deze gevallen zelfs binnen zes maanden.

Meer dan track & trace alleen

Er staat voor het aankomende jaar financieel veel op het spel bij wagenparken, met name omdat in 2021 de brandstofkosten enorm zijn gestegen. 39% Van de respondenten noemt de ‘gestegen kosten’ dan ook als de belangrijkste uitdaging voor het beheer van hun wagenpark. Uit het rapport kunnen we concluderen dat GPS-tracking technologie hier een belangrijke rol in kan spelen. Het steeds bredere gebruik van telematica laat zien dat een wagenparkbeheersysteem veel meer is dan alleen het volgen van stipjes op een kaart. Het geeft wagenparken de mogelijkheid om zich te onderscheiden in de markt en kosten te beheren op elk gebied.

Het volledige onderzoeksrapport kun je hier downloaden.

Do you want to learn more about our services? Please, visit our website and feel free to contact us.

Author: Sanne Heijs