De betrouwbaarheid van een rijgedrag score

Rijgedrag verschilt per bestuurder. De ene collega rijdt voorbeeldig terwijl de ander zich wil meten met Max Verstappen. Door voertuigen te connecten aan het analytics of data platform van Crossyn, krijg je als wagenparkbeheerder meer inzicht in o.a. het rijgedrag van je vloot. Maar hoe meten wij het rijgedrag van je bestuurders? En hoe betrouwbaar is dan een score?

De drie parameters

Door gebruik te maken van geavanceerde devices, ontvangen wij veel informatie over het voertuig, een specifieke rit en de rijstijl. Al die gegevens verrijken we met externe databronnen, zoals informatie over het weer, het verkeer en de maximumsnelheden. Om een rijgedrag score te berekenen letten wij op drie parameters: snelheid, acceleratie en deceleratie. Een snelheidsovertreding, het hard optrekken van een voertuig of een agressieve remactie wordt dus meegenomen in de score. Iedere rit krijgt een beoordeling op basis van de drie parameters, hoe beter je rijdt hoe hoger de rijgedrag score.

De betrouwbaarheid van de rijgedrag score wordt mede bepaald door de frequentie van de data uitwisseling tussen het voertuig en ons platform. Tien seconden lijken misschien niet lang, maar in het verkeer kan in zo’n korte periode enorm veel gebeuren. Het unieke aan onze score is dat deze gebaseerd is op een zeer hoge frequentie, namelijk iedere seconde. Doordat wij real-time data doorkrijgen zien wij iedere verandering in rijgedrag en zijn onze inzichten accuraat.

Real-time data

In de onderstaande illustratie is het voordeel van een frequentie per seconde duidelijk zichtbaar gemaakt. Martijn Booij, Data Analist bij Crossyn: ‘’In de grafiek links bovenin zie je de snelheid per seconde. Je ziet een versnelling in de eerste seconden, gevolgd door een korte constante snelheid waarna het voertuig begint af te remmen. In de grafiek links onderin zijn ook de acceleratie en deceleratie van het voertuig weergegeven. Door de hoge datafrequentie zijn alle kleine veranderingen in snelheid en verplaatsing direct zichtbaar. Dit in tegenstelling tot de afbeeldingen aan de rechterkant, waar de data op een lagere frequentie binnenkomt en waardoor in een tijdsbestek van 10 seconden maar twee snelheden waarneembaar zijn. Doordat ons platform zeer veel datapunten kan verwerken, is onze score betrouwbaar en geschikt voor coaching naar een veiligere en schonere rijstijl. Met de juiste data neem je beslissingen op basis van feiten in plaats van aannames of een onderbuikgevoel.’’


Wil je jouw bestuurders met real-time data coachen op beter rijgedrag en daarmee de veiligheid op de weg te vergroten? Neem dan contact op met info@crossyn.com voor meer informatie!

Author: Sanne Heijs