Neutral Server Partner: één datastream – één oplossing

De voordelen van telematica zijn al langere tijd bekend en het gebruik hiervan groeit daardoor in sneltreinvaart uit tot een must voor elke vlooteigenaar. “Toch leidt het inbouwen van een device natuurlijk niet direct tot de oplossing van het probleem dat de vlooteigenaar ervaart”, aldus Erik Kamps, CEO van Crossyn. ”We zien in de markt een steeds grotere behoefte aan totaaloplossingen die de pijn daadwerkelijk oplossen. Met alléén een extra device of portal ga je het niet redden.”

Een connected voertuig is als het ware transparant. Het laat zijn directe omgeving zien hoe lang het al onderweg is, wanneer een berijder te hard rijdt en het kan de dealer zelfs laten weten dat zich een storing heeft voorgedaan. Vandaag de dag zijn er vrijwel geen grenzen meer aan de toepassingsmogelijkheden van telematica, maar volgens Erik Kamps verschillen de mogelijkheden vaak per device en leverancier. “Er bestaat geen universele oplossing die voor ieder wagenpark of iedere uitdaging geschikt is. Uiteindelijk leidt dat in de meeste gevallen tot de ongewenste situatie waarin meerdere devices en portals moeten worden gebruikt voor één vloot.”

Neutral Server Partner

Vlooteigenaren zien zich vaak niet voor één, maar juist voor meerdere uitdagingen gesteld. Daarbij kan worden gedacht aan een hoog brandstofverbruik, weinig controle op de schadelast of een te hoge CO2-uitstoot. Ieder probleem vergt vaak weer een apart device. Erik Kamps: “De grootste uitdaging die wij momenteel zien is de verzekerbaarheid van de vloot tegen realistische kosten. Deze pijn is complex en niet op te lossen met alleen een track & trace solution. Crossyn onderzoekt daarom samen met de vlooteigenaar waar precies de pijn zit. We installeren niet direct een nieuw device, maar onderzoeken eerst of we gebruik kunnen blijven maken van de devices die al geïnstalleerd zijn. Indien mogelijk, treden wij op als Neutral Server Partner en verbinden we de reeds geïnstalleerde devices aan ons analytics of data platform. Door vervolgens algoritmes toe te passen en de data te verrijken, bieden we informatie van de kwaliteit die bijvoorbeeld de verzekeraars al van ons gewend zijn, zodat zij een passende premie kunnen bieden en de premie wellicht niet hoeft te worden verhoogd. Voor ons is het inbouwen van een device een middel en niet de eindoplossing.’’ De reeds geïnstalleerde devices moeten echter wel aan hoogstaande technische eisen voldoen om te kunnen worden verbonden aan het platform van Crossyn. ‘’Denk hierbij aan kwalitatief goede geolocaties en een hoge frequentie (1hz) van de datastroom, welke nodig is om bijvoorbeeld rijgedrag te kunnen beoordelen.’’

Eén datastream – één oplossing

Als Neutral Server Partner biedt Crossyn de vlooteigenaar één totaalsolution. ‘’Zie ons als de neutrale tussenpartij, die de data uit de verschillende devices en sensoren samenvoegt tot één datastream zodat geen extra devices of portals hoeven te worden toegevoegd en de pijn daadwerkelijk kan worden opgelost.’’

Do you want to learn more about our services? Please, visit our website and feel free to contact us.

Author: Sanne Heijs