Data-gedreven coaching: een oplossing op het terugdringen van schades

Het onderwerp verzekerbaarheid in de vlotenmarkt is momenteel ‘hot’. De verzekeringsmarkt toont tekenen van verharding en verzekeraars worden mede door de slechte resultaten van de afgelopen jaren selectiever in hun acceptatiebeleid. Hello Mobility geeft aan ondersteuning te kunnen bieden aan wagenparkbeheerders met telematica en coaching. ‘’Door middel van onze data-gedreven oplossing kunnen we de vlooteigenaar een handreiking doen, maar alleen met de inzet van alle partijen zijn we in staat om de risico’s terug te dringen.’’

De afgelopen drie jaar is het aantal verkeersdoden gestegen. Volgens Tom Rodenburg, adviseur van Hello Mobility, kan een oorzaak worden gevonden in de toenemende verkeersdrukte maar is dit probleem voornamelijk te wijten aan afleiding in het verkeer. ‘’Daarnaast zien we dat er mede door COVID-19 een enorme verschuiving plaatsvindt. In sommige branches zoals de horeca komen vloten volledig stil te staan, maar tegelijkertijd zien we sectoren zoals delivery services die worden verrast met een enorm toenemende drukte. We zien dat deze drukte leidt tot een aantal ontwikkelingen. Het aannamebeleid wordt minder urgent en er worden meer flexibele krachten ingezet. Mede hierdoor stijgt de schadelast, wat kan leiden tot een verhoging van de verzekeringspremie.

In het verleden was er altijd wel een verzekeraar die te hulp schoot, waardoor wagenparken niet voldoende getriggerd werden om actie te ondernemen. Het aantal aanbieders is de afgelopen jaren echter flink gedaald en sommige high risk vloten worden moeilijk of zelfs helemaal niet verzekerbaar. Hierdoor beseffen vlooteigenaren en verzekeraars steeds meer dat ze aan de oorzaak van het probleem moeten werken. Door aan de knop ‘’verhogen van de premie’’ te draaien daalt de schadelast immers niet.’’

Inzicht in kansen

Tegen deze achtergrond heeft Hello Mobility besloten dat het tijd is voor een nieuwe aanpak, namelijk data-gedreven coaching. ‘’Wij gaan als Hello Mobility met de vlooteigenaar het gesprek aan, niet zozeer vanuit verzekeringsperspectief maar vanuit het belang van het wagenpark. Samen gaan we inzicht creëren in diverse databronnen om te zien waar de pijn daadwerkelijk zit. Crossyn is hierin een belangrijke partner voor ons. Een vloot werkt vaak met diverse systemen en versnipperde databronnen, met Crossyn creëren we een verbinding tussen deze systemen en zetten we data om in bruikbare informatie. Door patronen in kaart te brengen, kun je een plan maken om schades te voorkomen en op bepaalde trends te sturen. Als we bijvoorbeeld zien dat chauffeurs te gehaast rijden, dan kan het probleem in de tijdsplanning zitten en niet zozeer in het rijgedrag.’’

Objectieve coaching

‘’Traditioneel wordt er achteraf met een chauffeur gesproken wanneer er veel schade plaatsvindt. Maar vaak wordt dit als bestraffend gezien en heeft dit geen enkele invloed op beter rijgedrag. Daarnaast is het nadeel van een schadeformulier dat het altijd in wordt gevuld met de waarneming van de chauffeur. Het voordeel van telematica is dat het rijgedrag objectief wordt gemeten.

De tijd dat we ons alles laten vertellen is al een hele tijd voorbij, met het internet zoeken we namelijk zelf alles op. Doordat chauffeurs hun eigen rijgedrag ook kunnen inzien, zul je zien dat zij zichzelf al gaan sturen op beter rijgedrag.’’

Early adopters

De eerste resultaten van de early adopters zijn volgens Tom meer dan bemoedigend. ‘’We zien dat een grotere vloot met honderden voertuigen uiteraard wat trager reageert dan een bedrijf met een kleinere vloot, waar je na een paar maanden vaak al effect ziet. Een voorbeeld hiervan is een exportbedrijf met 40 voertuigen. Zij hebben binnen een halfjaar een daling in de schadefrequentie laten zien van zeven naar één per week!

Door middel van onze data-gedreven oplossing kunnen we de vlooteigenaar een handreiking doen. We geven in feite een oplossing op het terugdringen van schades en eventueel op het verzekeringsprobleem, maar alleen met de inzet van alle partijen zijn we in staat om de risico’s terug te dringen. We zien vaak dat vloten wel uitgerust zijn met telematica maar dat er weinig mee gedaan wordt, en zelfs dat er vanuit gegaan wordt dat het probleem zichzelf oplost. Dit is niet de realiteit, het is een veranderproces, dat verankerd moet worden in de organisatie.’’

Meer informatie is te vinden op www.hellomobility.nl.

Do you want to learn more about our services? Please, visit our website and feel free to contact us.

Author: Sanne Heijs